Herşeyin Interneti… (Internet of Everything IoE)

Herşeyin İnterneti (IOE), Nesnelerin Internetinin (IOT) evriminin son aşaması. Bu kavramların aralarındaki farklılıkları, olası gelişmeleri, gelecek öngörülerini özetledim…

IOE Nedir?

Herşeyin İnterneti (IoE), “Ağ bağlantılarını her zamankinden daha önemli ve değerli hale getirmek için insanları, süreç, verileri ve nesneleri bir araya getiriyor; bireyler ve ülkeler için bilgiyi yeni yetenekler, daha zengin deneyimler ve işletmeler için eşi görülmemiş ekonomik fırsatlar haline getiriyor”, (Cisco, 2013). Özetle IOE, Nesneleri (Things), İnsanları (People), Süreçleri (Processes), Veriyi (Data) Internet üzerinden akıllı bir şekilde bir araya getirerek yeni edinimler sağlamayı amaçlamaktadır. IOE, dünyada genel veya özel ağlar üzerinde standart protokollerle bağlantılı bulunan milyarlarca objenin sensorler ile kendisiyle ve çevresiyle ilgili durum bilgilerinin işlenmesi ile buna göre akıllık süreçlerin yürütülmesidir.

IOE dört temel bileşenden oluşur:

· İnsan: İnsanları daha uygun yöntemlerle birbirine bağlamak
· Veri: Daha doğru kararlar vermek için ham veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmek,
· Süreç: Doğru bilgileri doğru kişiye (veya makineye) doğru zamanda sunmak.
· Nesne: Akıllı karar verme için ağ üzerinden birbirine bağlı fiziksel nesneler, (IoT) olarak da adlandırılır.

IoE and IoT arasındaki fark…

Internet of Everything (IoE) kavramında insanlar, süreçler ve veriler IoT ekosistemi üzerinde yaşar. IoE, Internetin gücünü iş ve endüstride gelişmelerini nesnelerin internetindeki gelişmelerle entegre ederek yaşamımızı daha iyi hale getirecektir.
IOT, Internete bağlı fiziksel cihazlardan oluşan bir ağdır, bu objeler etrafındaki olayları okuyup haberleşebilir, ve otomatik kararlar alabilir. Örneğin Google’ın satınalması ile ünlenen Nest akıllı termostat bu cihazların ilk örneklerindendir.
IOE ise bu ağın üzerinde iş model ve süreçlerini yürütecek ve yepyeni iş yapış şekilleri ortaya çıkacaktır. Öncelikle toplanan verilerin Analizi (Big Data), veriye dayanan tahminleme ve karar verme (otonomasyon) gibi heyecan verici gelişmeler bu sayede insan hayatına girecektir.
Sonuç olarak yeni yeni gündeme gelen Endüstri 5.0 çağında beklenen insan ile makinenin beraber yaşama felsefesi de IOE kavramı üzerinde kurulacaktır. https://www.cisco.com/c/dam/global/en_my/assets/ciscoinnovate/pdfs/IoE.pdf