Dokun İzi Kalsın – Soruna Odaklan

Bir ürünün üretiminde standart olarak kullanılan kalite kontrol izleme sistemlerinin temel amacı hata oranını sıfırlamaktır. Ancak bu şekilde yarı mamullerde oluşan hataların izlenmesiyle kök nedene ulaşıp düzeltilmesi ile mükemmel ürünler üretilir. Kalite Kontrol verilerini istatistiksel olarak analiz ederseniz sorunun nerelerde olduğunu sistem zaten gösterecektir. Hata Yoğunluk Diagramı (Defect Concentration Diagram), bu amaçla veri toplama ve analiz etmeye yardımcı olan basit bir görsel araçtır. İncelenecek ürünün her açıdan saptanmış görüntüsü üzerinde, belirlenmiş hata tipleri için farklı renklerde işaretlemeler yapılarak veri toplanmasını ve bu verilerin görsel analizi ile sorun çözme aşamasında doğru yere odaklanılmasını sağlar.

Ne Zaman Kullanılır?

Hata Yoğunluk Diagramı şu durumlarda etkili bir şekilde kullanılır : Problemin tanımı için, ürün üzerindeki düzeltici faaliyetlerin etkisini göstermek için veri toplarken, çok sayıda hatayla üretilen bir ürünü araştırırken, sorunların yerini tanımlarken.

Nasıl Yapılır?

+ Önce Hata Yoğunluk Diagramı tasarlanır ve kontrol edilecek alanlar çizilir/fotoğraflanır. Çizilecek kısımlar ya da alanlar hazırlanır.

+ Hataların diagramda nasıl gösterileceğine karar verilir. Gerektiği takdirde, geri bildirimlere göre diagram geliştirilir.

+ Veriler sanal gerçeklik araçları veya dokunmatik ekranlar üzerinden özel yazılımlarla toplanır.

+ Örneklerin üretim prosesini temsil edecek nitelikte olması gerekmektedir.

+ Veriyi toplayan birden fazla kişi olsa bile bütün veriler ortak düzenlenir. Hata Yoğunluk Diagramında her hatanın bulunduğu lokasyon işaretlenir.

+ Hata Yoğunluk Diagramı analiz edilir, sorunlara odaklanarak hemen çözüm geliştirmeye başlanır. (Hata yoğunluğunda ne kadar veri birikirse o kadar kesin yargıya varılabilir.)