OTOKOD VSM (Value Stream Mapping) (UNDER DEVELOPMENT)

  • Ürün ailelerinin sipariş-sevk sürecinin mevcut durumunun haritalanması
  • Üretim tedarik süresinin ve onu oluşturan komponentlerin belirlenmesi,
  • Üretim akışındaki darboğazların tesbit edilmesi ,
  • Darboğazlarda yapılacak iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi,
  • Üretimin dengeli akışının sağlanması,
  • Gelecek durumun belirlenmesi.