Otokod OEE (Overall Equipment EFFICIENCY)

 

  • Makinelerin Yükleme ,performans ve kalite seviyelerinin online ve real time takibi,
  • Verimsizliği oluşturan duruşların raporlanması,önceliklerin belirlenmesi
  • Gün, vardiya,saat,makine,malzeme bazında verim karşılaştırmaları.
  • Zaman içinde gelişim takibi.
  • Proses sürelerinin ve değişkenliğinin takibi.