Otokod KANBAN ​​ ​ (Geliştirilme aşamasında)

  • Çekme sistemlerinin oluşturulması,
  • Stokların azaltılması,
  • Malzeme stoksuz kalma probleminin azaltılması,
  • Atıl stok oluşumunun engellenmesi,
  • Kolay planlama,
  • Tam zamanında üretimi sağlamak,
  • Sipariş sevk süresi azalır, performansı artar.