Otokod Emniyete Alma Sistemleri, Otokod LMS sisteminin pir parçası olarak tipik bir Poke-Yoke uygulamasıdır. iş yerlerinde İşçi ve İş Güvenliğinin sağlanması için teknolojik destek amaçlı yürütmekte olduğumuz çalışmaların bir sonucudur.

 • Çalışılmakta Olan Cihaz Kayıtları;
  • Personel Kayıtları,
  • Cihazlara ait Uyarı Mesajları,
  • Personele ait Uyarı Mesajları,
  • İş Tesliminde, Sonlanmasında Teslim Uyarı Mesajları,
  • Çok yönlü Analiz Raporlar,
 • Çimento Fabrikalarında Kontrol Odalarından Konkasör ve bağlı ekipmanlarının hangi saatlerde kimler tarafından emniyete alındığının aktif olarak kaydını tutan ve merkez denetleme birimleri tarafından sürekli gözlemlenmesini sağlayan bir Yazılım ve Donanım bütünüdür. Sistemin Temel Özellikleri aşağıdaki gibidir;
  • Hangi işgörenin hangi bölümde bakım yapmakta olduğunun kayıdını tutar.
  • Ana kontrol odasında/odalarında hangi konkasör ve bağlantılı donanım üzerinde kimlerin çalışma yaptığına dair kayıtlar sürekli olarak görüntülenir.
  • Çalışılacak cihazlara dair uyarı notları, bakım detayları ve dikkat edilmesi gerekli hususlar bakımdan önce bakım yapılacak personele belirtilir ve personelin bu notları okuması sağlanır.
  • Çalışma yapacak personele dair özel notlar var ise bu notları bakım yapmadan önce personelin okuması sağlanır.
  • Çalışma sonunda iş bitimine ait özel notlar varsa personelin bu notları ve uyarılıar okuyarak işi sonlandırması sağlanır.
  • Otomatik kayıt defterleri düzenlenir.
  • Günlük, aylık, istenilen perioddaki kayıtlara ilişkin raporlar düzenlenir.
  • Raporların personel bazında veya cihaz bazında düzenlenmesi mümkündür.

 Emniyete Alma Sistemi broşürü