Bankalar ve Nakit Lojistiği
firmaları için MODAS© TCMB NYS (Nakit Yönetim Sistemi) uygulaması ile TCMB H07 işlemleri çok kolay ve hatasız…

MODAS TCMB NYS Modülü, MODAS ile entegre veya bağımsız bir yazılım sistemi olarak müşteri banka ana sistemi ile entegre çalışabilir.

MODAS TCMB NYS size  nasıl yardımcı olur?

  • Operasyonel süreçlerin hepsinde TCMB’nin istediği standardizasyonu sağlar.
  • Veri İşleme hızı ve doğruluğundan yararlanılarak planlamaya yardımcı olur.
  • El İle yapılan müdahaleleri ve olası hataları önler.
  • Verilere anlık ve hızlı ulaşım sağlar.
  • Barkod mühürlerinde olası kullanıcı hatalarını önler.
  • Operasyonla ilgili raporlamalar web ortamından alınabilir.
  • Nakit Merkezlerinde para torbası hazırlama ve belge basım işlemleri online ve otomatik olarak yapılır.
  • Nakit merkezinde yapılan işlemlerde basılı evrak maliyetini azaltır, saha işlemlerini kolaylaştırır, ihtiyaç halinde kağıtsız iş ortamı sağlar.
  • Bankacılık Core sistemi üzerinden bilgi gönderimi – onay ve iptal işlemleri yapılmaktadır.

Broşür için: MODAS-TCMB_tr