Bankalar ve Nakit Lojistiği firmaları için MODAS© ile entegre çalışan TCMB MONY (Merkezi Olmayan Nakit Yönetim) Sistemi uygulaması ile nakit saklama ve işleme operasyonları çok kolay ve hatasız…

MODAS TCMB MONY Modülü, MODAS ile entegre veya bağımsız bir yazılım sistemi olarak müşteri banka ana sistemi ile entegre çalışabilir.

MODAS MONY Sistemi size  nasıl yardımcı olur?

  • Operasyonel süreçlerin hepsinde TCMB’nin istediği standartlarda şeffaflık sağlar.
  • Veri İşleme hızı ve doğruluğundan yararlanılarak planlamaya yardımcı olur.
  • El İle yapılan müdahaleleri ve olası hataları önler.
  • Verilere anlık ve hızlı ulaşım sağlar.
  • Nakit Merkezlerinde MODAS sistemi ile online olarak para torbası hazırlama ve belge basım işlemleri online ve otomatik olarak yapılır.
  • Nakit merkezinde yapılan işlemlerde basılı evrak maliyetini azaltır, saha işlemlerini kolaylaştırır, ihtiyaç halinde kağıtsız iş ortamı sağlar.