Danışmanlık Servisleri

Otokod Teknoloji, çeşitli sektörlerde özel proje geliştirmek veya entegrasyon çalışması yapmak isteyen firmalara süreç ve yazılım geliştirme danışmanlığı vermektedir.

Otokod proje ekiplerinin izlediği yöntem;

  • İş Gereklerinin Belirlenme Aşaması
   • Sistem Analizi (as is),
   • Sistem Tasarımı (to be),
  • Sistem Analiz Aşaması
   • Analiz, blok diagram, akış şeması, veri tabanı şeması, kaynak kod ve kullanıcı dokümantasyonu
   • Problemlerin Belirlenmesi.
  • Yazılım Aşaması
   • Detay Analiz,
   • Tasarım,
   • Revizyon ve Geliştirme
  • Eğitim ve Destek outsource edilmesi