LMS Lean Manufacturing System – Yalın Üretim Yönetimi Sistemi

 • Üretim süreçlerinizi ve üretim hatlarınızı yönlendirmek için izlenebilirliği sağlamak,
  • Üretiminizin izlenebilirliği,
  • Takip edilen bütün detaylara bağlı rapor ve listeler sağlamak,
  • Fire izlenebilirliği,
  • Performans analizleri (Tezgâh, Departman, Personel, Ürün Bazlı…),
  • 6Sigma, İPK, Toplam Kalite, Verimlilik Analizi
 • İşletmenizde veri bütünlüğünü ve doğruluğunu en üst düzeye çıkaracak tam bir ERP tamamlayıcı middleware,
  • MES
  • OEE
  • POKE YOKE
otokod lms logosu
 • Üretimde İzlenebilirlik
 • Barkod /RFID gibi teknolojiler
 • Verimlilik Takibi (tezgah, çalışan, ürün, hammadde)
 • ERP entegre çalışma
 • IPK ve 6sigma veri altyapısı
 • Akıllı etiket üretimi