OEE Overall Equipment Efficiency

 • Üretimde oluşan duruşların takibini ve raporlamasını sağlamak,
 • Farklı işletmelerin merkezi yapılandırma ile gruplandırılması, raporlanması ve kontrol edilmesi,
 • Rapor ve uyarı sistemleri ile ilgili kişi veya departmanları bilgilendirmek,
 • Esnek analiz raporları,
 • Kayıpların minimize edilmesi.

otokod lms logosu
 • Üretimde İzlenebilirlik
 • Barkod /RFID gibi teknolojiler
 • Verimlilik Takibi (tezgah, çalışan, ürün, hammadde)
 • ERP entegre çalışma
 • IPK ve 6sigma veri altyapısı
 • Akıllı etket üretimi