İzlenebilirlik Önemlidir, Özellikle Nakit Lojistiği Işindeyseniz.

Güvenlik, İzlenebilirlikte gizlidir. Kargo firmaları bile saha operasyonlarını elektronik ortamda izlerken neden Nakit Taşıma Sektöründe de bu şekilde takip yapılmasın?

CIT-(Cash-In-Transit) ya da Nakit Lojistiği sektöründe taşınan paranın ilk öncelik güvenliktir, ikincisi de bu paranın hatasız ve zamanında alıcıya teslim edilmesidir.
Operasyonda uzaktan izlenen kameralı zırhlı araçlar vardır, saha çalışanları eğitimlidir, ama bunlar sadece işin fiziksel güvenliği kapsamındadır. Ayrıca taşınan nakit sürekli olarak 5N1K (Ne, Neden, Nasıl, Nerede, Ne Zaman, Kim) prensipleri ile izlenmelidir.

Olası uygunsuzluklardan ve risklerden anında haberdar olunmalı ve bu şekilde saha operasyonlarının etkin yönetimi sağlanmalıdır. Ayrıca müşteriler de taşıma siparişlerinin durumunu anında görmek ister. Bütün nakit hazırlama ve taşıma işlemlerinde, izlenebilirliği uçtan uca takip eden entegre bir bilişim altyapısı kurulmalı ve özellikle saha operasyonlarını akıllı cihazlarla ve veri toplama teknolojileri (Barkod, RFID vb.) kullanarak yürütmelidir. Bankalar/Müşteriler web temelli izleme panellerinden iş emirlerinin durumunu anında görebilirler.
Nakit Otomasyonu sayesinde süreçlerde tasarruf ve optimizasyon, durumsal farkındalılığın mükemmelliği ve müşteri nezdinde firmaya güvenin devamlılığı sağlanacaktır.

Otokod A.Ş., Nakit Taşıma endüstrisine özel olarak geliştirdiği ManageCash Nakit Lojistiği Yönetim Sistemi ile bu sektördeki tüm operasyonların yürütülmesi için uçtan uca çözümler sunmaktadır.