Otokod Emniyete Alma Sistemi (EAS)

Otokod Emniyete Alma Sistemi (EAS) , sanayi üretim tesislerindeki bakım ve arıza giderme işlemleri sırasında bakımların takibi ve barkod teknolojisi ile bakım sırasında çalışanın iş güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir.

Sistemin çalışma şekli aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle Bakım Onarımdan sorumlu yetkili kişi EAS üzerinde bakım takvimine iş emri işler. Acil olan işlemler için iş emri açılmasa dahi bakım işlemi sonrasında yapılan işlem için iş emri daha sonradan eşlenebilir.
 • Bakım yapacak kişi önce çalışma yapacağı makinayı emniyete almak zorundadır, bu yüzden kontrol odasında bulunan büyük ekrandan yapılacak işi görür, sonra ilgili makinanın elektriğini kesecek ve enerji kaynağını kilitleyecek RFID anahtarı okutur. Daha sonra kendi kimlik kartını ve ona bağlı kendi anahtarının RFID tag’ı okutarak işi üzerine alır.
 • Eğer bakım yapılacak yerde özel bir teknik detay var ise ekranda görüntülenir ve eleman bu dökümanı okumadan işleme devam edemez. Ayrıca personele özel bir mesaj varsa o anda ekranda görünür.
 • Bakımcı çalışma yapacağı alana önceden belirlenen sürede gidip orada tekrar RFID tag okutur. Eğer zamanında çalışmaya başlamaz ise ana ekrandaki iş görüntüsü kırmızı renge döner.
 • Çalışan çalışmaya başladığında barkodu okutur, bitince tekrar okutur ve kontrol odasına gelip anahtarları getirip okutarak iade eder.
 • Böylece bakım/onarım işlemi güvenlik içinde bitmiş ve EAS üzerinde bütün operasyon kayıt altına alınmış olur.
 • Sistemin faydaları:
  • Öncelikle iş güvenliği kayıtları sadece bir deftere kaydedilmek yerine anlık olarak birden fazla ekranda ve raporlarda izlenebildiği için fabrikadaki bütün bakımlar kontrol altına alınacak ve iş güvenliği gerçek anlamda sağlanacaktır.
  • Bakım işlemleri bilgisayar ortamında kayıt altına alındığı için istatistiksel verilere erişmek ve verimlilik analizleri yapmak çok kolay olacaktır.
  • Raporlar WEB ortamında olduğundan anlık ve uzaktan raporlara erişim sayesinde yetki verilen herkes raporları izleyebilir.